kepala sekolah

02

September, 2021

Pepeling Ibu Hj. Mutia Purnamawati S.Pd,. M.M

Anaking, Hirup teh kudu diatur ku jujur, dilatih ku peurih, ditungtun ku santun, diasuh ku lungguh, diasah ku kanyaah, dipiara ku rasa, dijaga ku du'a, sangkan jadi diri anu masagi, luhung ku elmu, bagja dunia akhirot

Mugi Media Kurikulum SMKN 1 Cikampek tiasa janten sarana kanggo syiar kasaean ka sakumna kulawargi SMKN 1 Cikampek.

Wassalamu'alaikum wr.wb.